Psykolog
Barbara Palmer

®

De Utrolige År

Forældreprogrammet De Utrolige År® (DUÅ) er den danske udgave af det amerikanske program The Incredible Years®. Programmet er udviklet af professor Carolyn Webster Stratton og er et af de mest gennemforskede forældreprogrammer på verdensplan. Talrige forskningsresultater bevidner om programmets positive effekt.

DUÅ-forældreprogrammerne fokuserer på at styrke forælder-barn relationen, give mindre skæld ud, opbygge forældrenes evne til at styrke barnets sociale kompetencer, følelsesmæssige selvregulering, sproglige udvikling, skoleparathed og faglige evner. Programmerne er udviklet for at forebygge og nedbringe udad-reagerende adfærd, vold, kriminalitet, misbrug og afbrudt skolegang. Programmet tilbydes som gruppeforløb, hvor forældre til 6-7 børn mødes til ugentlige sessioner under ledelse af to DUÅ gruppeledere.

Som certificeret mentor i DUÅ underviser og vejleder jeg programmets terapeuter, og jeg deltager i implementeringen af programmet i Danmark.

Bliv uddannet i De Utrolige År®

Som mentor for De Utrolige År® er jeg godkendt og certificeret af programudvikleren Carolyn Webster Stratton til at uddanne personale i forældreprogrammerne De Utrolige År® Baby, Småbørn og Førskole.

Jeg kan kontaktes med henblik på uddannelsesforløb og supervision, og jeg er behjælpelig med at støtte din organisation i at komme godt i gang med programmerne.

bøgerne