Psykolog
Barbara Palmer

Ydelser


Individuel psykoterapi

Vi tilrettelægger dit forløb under hensyntagen til, hvem du er og hvad din problemstilling drejer sig om. Min terapeutiske efteruddannelse indbefatter psykodynamiske, kognitive og adfærdsterapeutiske tilgange, og jeg tager afsæt i eksistentialistisk filosofi og psykologi.


Parterapi

Når I henvender jer som par, undersøger vi i en indledende samtale, om et parterapeutisk forløb er noget for jer. Jeg er uddannet i Imago Par- og Relationsterapi – en terapiform, som støtter jer i at kommunikere på en hensigtsmæssig måde omkring problemstillinger og mønstre i jeres forhold.Desuden er jeg certificeret PREP-leder og laver kurser for par. PREP står for Praktiske Redskaber til et Engageret Parforhold, og på kurserne kommer man omkring relevante og typiske temaer, som de fleste par møder i deres fælles liv.


Forældrerådgivning

Forældre kan møde udfordringer mede deres børn i alle aldre. Jeg tilbyder hjælp til at øge det positive samspil mellem forældre og deres børn, og jeg støtter forældre i at nedbringe deres børns vanskeligheder. Her arbejder jeg efter principperne i programmet De Utrolige År®, hvilket er et af de mest gennemforskede forældreprogrammer på verdensplan.


PAS-rådgivning (Post Adoption Service)

Jeg er en del af et landsdækkende team af PAS-rådgivere organiseret under Ankestyrelsen.

Under PAS ordningen yder jeg vejledning, støtte og rådgivning til adoptivfamilier og adopterede.


Supervision af psykologer og andre faggrupper

Som godkendt specialist i supervision har jeg mange års erfaring med supervision af psykologer og andre faggrupper, der til dagligt arbejder med mennesker.

Glas figur